เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

after school

บันทึกกิจกรรมคู่ขนาน ระยะยาว
สัปดาห์ที่ 1 
พี่ๆสำรวจ ดูแลโรงเพาะเห็ด่ทำไว้ตั้งแต่ Quarter ที่ 1

- ทำอาหารจากเห็ด (เห็ดชุบแป้งทอด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น